Основна школа "Љуба Нешић" Зајечар

 
               
            Добродошли    
   

 

ПРЕПОРУКА 

 

 

 

   

     

 

 

 

   

   Презентација о завршном испиту за школску 2018/2019. годину

 

Основна школа „Љуба Нешић“, из Зајечара саграђена је 1892. године за потребе тадашње Гимназије, а од 1951. године ради као основна школа. Захваљујући донацијама Норвешке владе у школи је извршена потпуна реконструкција расположивог простора, тако да су ученици од школске 2007/08.године почели боравити у потпуно уређеном простору.

Основна школа Љуба Нешић у Зајечару заснива свој рад на потребама ученика и њихових родитеља, кадровским и материјалним могућностима, перспективама и сагледавању развојних могућности основног образовања и васпитања.

Школа је основана одлуком Народног одбора Општине Зајечар јуна 1951. године, а проистекла је из 170 година старог основног школства града Зајечара, које je започето далеке 1830. године када је основана прва основна школа у Зaјечару.

Школа је уписана у Судски регистар Окружног суда у Зајечару под редним бројем ФИ 373/65 ФИ 672/90 као матична школа без истурених одељења, а делатност је основно образовање и васпитање деце узраста од 6 до 15 година.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
                 
               
 

 © Основна школа "Љуба Нешић" Зајечар