Електронски дневник

 

ЗА РОДИТЕЉЕ

ЗА НАСТАВНИКЕ


   Препорука

 

   Почетна

 

 

 

          Правилник о упису у средњу школу можете погледати и преузети овде.

 

          Стручно упутство за спровођење уписа ученика можете погледати и преузети овде

 

 

УПУТСТВО ЗА УЧЕНИКЕ И РОДИТЕЉЕ, ОДНОСНО ДРУГЕ ЗАКОНСКЕ ЗАСТУПНИКЕ УЧЕНИКА

 

Завршни испит полажу сви ученици осмог разреда, као и одрасли који стичу основно образовање у складу са законом који се уређује образовање одраслих.

Завршни испит ученици осмог разреда полажу три дана – првог дана се полаже српски, односно матерњи језик, другог математикa, а трећег комбиновани тест, док полазници (ФООО) полажу један дан;

Ученици имају обавезу да пре приступања испиту са одељењским старешином благовремено провере тачност својих личних података и података о успеху током школовања у бази података.

Испит сва три дана почиње у 9.00 часова и траје 120 минута.

Ученици су дужни да у школу дођу најкасније до 8.15 часова сва три дана одржавања испита.

Школа обезбеђује по две плаве хемијске оловке за сваког ученика.

На испит из српског, односно матерњег језика и на испит на коме се полаже комбиновани тест ученици треба да понесу и графитну оловку  и гумицу.

На испит из математике ученици треба да понесу графитну оловку, гумицу, лењир, тругао и шестар.

Ученици се распоређују у простор за полагање, односно у учионице према утврђеном Једниственом списку ученика (редни број са списка одговара броју места за полагање – означеном на клупи).

 

Опште напомене

 

Препоручује се да ученици одговоре прво пишу графитном оловком (што није обавезно), а тек на крају плавом хемијском оловком. Ово је важно, јер се одговори написани графитном оловком, као ни преправљани одговори написани хемијском оловком или хемијском оловком друге осим плаве боје, неће признавати при бодовању. Употреба хемијске оловке тзв. пиши-бриши није дозвољена (мастило ове оловке је нестабилно при загревању, што приликом скенирања тестова за прегледање може да доведе до нестајања записа).

На завршном испиту није дозвољено коришћење мобилних телефона, калкулатора, бележака, папира, нити других материјала који не спадају у прописан прибор за испит. Ученици су дужни да на за то предвиђено место, испред учионице, одложе своје торбе, искључене мобилне телефоне, калкулаторе и друга техничка помагала, пернице, белешке, папире, храну и слично, осим воде/освежавајућег напитка.

На испиту није дозвољено преписивање, разговор међу ученицима и ометање других ученика. Ученици ће бити удаљени са испита уколико не поштују прописану процедуру на испиту и упутства дата од стране дежурних наставника. Ученик који буде удаљен са теста добиће нула бодова на том тесту.

Ученик који је удаљен са теста у следећем року може да полаже тест са кога је удаљен.

Ученицима није дозвољено да напуштају просторију у којој се полаже испит пре 9.45 часова.

Када ученици заврше израду теста, треба да позову дежурног наставника подизањем руке и да после предаје теста, напусте простор тако да не ремете рад других ученика.

После објављивања привремених резултата, ученици имају право увида у свој тест, a заједно са родитељем, односно другим законским заступником и право приговора првостепеној комисији за приговоре уколико сматрају да су оштећени.

Приликом провере резултата на појединачним тестовима на завршном испиту ученици треба да имају јасну и прецизну информацију о начину приказивања резултата на тестовима и начину бодовања.  

Остваривање права на увид у тест и приговор може се обавити електронским путем на  порталу Моја средња школа https://mojasrednjaskola.gov.rs, у складу са упутством на омотници теста – Примерак за ученика или непосредно у простору школе.

Правилником о програму завршног испита у основном образовању и васпитању утврђено је да  је у укупом броју од  највише 40 бодова на завршном испиту, удео појединачних тестова је: највише 13 бодова из српског, односно матерњег језика, највише 13 бодова из математике и највише 14 бодова на комбинованом тесту.

На сваком појединачном тесту ученик решава 20 задатака, тј. максималан резултат на тесту је 20. Ради прецизног увида у постигнућа током и на крају испита, сваки ученик ће имати увид у два податка – резултат на тесту и број бодова за упис, тј. прерачунат резултат постигнут на тесту.

Бодови које је ученик остварио за упис у средњу школу израчунавају се тако што се резултат постигнут на тесту из српског, односно матерњег језика и математике множи коефицијентом 0,65, а резултат постигнут на комбинованом тесту множи са коефицијентом 0,7.

Формула за израчунавање броја бодова које је ученик има на основу општег успеха и резултата постигнутих на завршном испиту:

 

Укупан број бодова за упис = (VI + VII + VIII) ∙ 4 + 0,65 ∙ СЈ + 0,65 ∙ МА + 0,7 ∙ КТ

VI – општи успех на крају VI разреда

VII – општи успех на крају VII разреда

VIII – општи успех на крају VIII разреда

СЈ – резултат на тесту из српског / матерњег језика

МА – резултат на тесту из математике

КТ – резултат на комбинованом тесту

То значи да ће ученик који, на пример, има резултат 17 бодова на тесту из српског језика остварити 11,05 бодова на том тесту. Ради прецизног увида у постигнућа током и на крају испита, сваки ученик ће имати увид у два податка – резултат на тесту и број бодова на тесту, тј. прерачунат резултат постигнут на тесту.

 

Формула за израчунавање броја бодова који полазник има на основу општег успеха и резултата постигнутих на завршном испиту: 

Укупан број бодова за упис =  ( VI + VII + VIII) ∙ 4 + ЈТ (ЗСЈ +  ЗМА + ЗКТ)

             VI – општи успех на крају VI разреда

 VII – општи успех на крају VII разреда

 VIII – општи успех на крају VIII разреда

 ЈТ (ЗСЈ + ЗМА + ЗКТ) – резултат јединственог теста (задаци из српког/матерњег,  језика, задаци из математике и комбиновани )

 

Молимо родитеље, односно друге законске заступнике да:

Воде рачуна да ученици доручкују и попију воду пре почетка завршног испита.

Провере да ли су ученици понели потребан прибор за рад и ђачку књижицу.

У провери резултата на појединачним тестовима на завршном испиту родитељи, односно други законски заступници ученика треба да имају јасну и прецизну информацију о начину приказивања резултата на тестовима и начину бодовања.

 

 

Упутствo за примену превентивних мера  везано за корона вирус COVID-19

 

 Упутство можете погледати и преузети овде.

 Инструкције можете погледати и преузети овде.

 

 

 

 

Основна школа „Љуба Нешић“, из Зајечара саграђена је 1892. године за потребе тадашње Гимназије, а од 1951. године ради као основна школа. Захваљујући донацијама Норвешке владе у школи је извршена потпуна реконструкција расположивог простора, тако да су ученици од школске 2007/08.године почели боравити у потпуно уређеном простору.

Основна школа Љуба Нешић у Зајечару заснива свој рад на потребама ученика и њихових родитеља, кадровским и материјалним могућностима, перспективама и сагледавању развојних могућности основног образовања и васпитања.

Школа је основана одлуком Народног одбора Општине Зајечар јуна 1951. године, а проистекла је из 170 година старог основног школства града Зајечара, које je започето далеке 1830. године када је основана прва основна школа у Зaјечару.

Школа је уписана у Судски регистар Окружног суда у Зајечару под редним бројем ФИ 373/65 ФИ 672/90 као матична школа без истурених одељења, а делатност је основно образовање и васпитање деце узраста од 6 до 15 година.

 

   Вести

       

      Поштујући следећа правила можете смањити могућност да се заразите:

  • Редовно и темељно перите руке трљањем руку антисептицима на бази алкохола или их перите сапуном и водом.

     Зашто? Прање руку сапуном или употребом антисептика на бази алкохола убијају се вируси који могу бити на вашим рукама.

  • Одржавајте најмање метар удаљености између себе и свакога ко кашље или кија.

     Зашто? Кад неко кашље или кија, из носа или уста прскају мале капљице течности које могу садржавати вирус. Ако сте преблизу, можете удахнути капљице, укључујући и корона вирус, ако особа која кашље има болест. 

  • Избегавајте додиривање очију, носа и уста.

      Зашто? Рукама додирујете многе површине и могу покупити вирусе. Једном када се контаминирају, руке могу да пренесу вирус у ваше очи, нос или уста. Одатле вирус може ући у ваше тело и заразити вас.

  • Обавезно се придржавајте добре респираторне хигијене: и ви и људи око вас. То значи да треба да покријете уста и нос савијеним лактом или марамицом када кашљете или кијате. Затим одмах одложите употребљену марамицу у канту.

     Зашто? Капљице шире вирус. Придржавајући се добре респираторне хигијене, заштитите људе око себе од вируса као што су прехлада, грип и KОВИД-19.

  • Останите код куће ако вам није добро. Ако имате повишену температуру, кашљете и отежано дишете, потражите лекарску помоћ.

     Зашто? Националне и локалне власти имаће најновије информације о ситуацији о вирусу. Позовите унапред свог лекара. Позив унапред омогућиће вашем лекару да вас брзо усмери у праву здравствену установу. То ће вас заштитити и помоћи у спречавању ширења вируса и других инфекција.

  • Будите информисани о најновијим дешавањима. Следите савете лекара у вези корона вируса.   www.covid19.rs

     Зашто? Националне и локалне власти имаће најновије информације о томе да ли се корона вирус шири у вашем граду/земљи. Они су у најбољем положају да саветују шта људи из вашег краја треба да раде да би се заштитили.

  • Будите у току са најновијим жариштима корона вируса (градови или локалитети где се КОВИД-19 шири). Ако је могуће, избегавајте путовања - посебно ако сте старија особа или имате дијабетес, болести срца или плућа.

      Зашто? Постоји већа вероватноћа да се заразите у овим подручјима.

 

Извор: https://www.stetoskop.info

 

*******************************************************

         Датум полагања мале матуре је 23., 24. и 26. јун 2021. године.

       Мала матура се неће много мењати у односу на претходну школску годину. Број бодова које носи завршни тест биће једнак оном од прошле године, успех у школи носи 60 а поени са завршног испита 40 поена. Граница за упис четворогодишњих школа као и прошле године износи 50 поена.

 

 © Основна школа "Љуба Нешић" Зајечар